Experți, lideri de opinie, reprezentanți ai statelor și organizațiilor s-au reunit la Berna, „capitala” administrativă a Elveției, pentru a discuta despre dezvoltarea și transformarea neutralității pe continentul european. Conferința internațională „Regândirea neutralității în Europa” s-a axat mai mult pe neutralitatea din Republica Moldova și Elveția și a prezentat cel mai recent sondaj  realizat de  compania Intellect Group.

În ultimii 20 de ani, sprijinul public pentru neutralitate în Moldova a crescut, deoarece, în opinia cetățenilor, neutralitatea este cea care poate influența soluționarea problemelor-cheie ale Moldovei: dezvoltarea economică slabă, nivelul de trai scăzut, rata ridicată a sărăciei, nivelul ridicat al corupției, menținerea păcii în țară.

În concluzie, experții au subliniat:

O țară neutră poate participa activ la activități diplomatice, poate contribui la organizațiile internaționale și poate participa la misiuni de menținere a păcii.

Neutralitatea oferă o oportunitate unică pentru o țară de a juca un rol constructiv în promovarea dialogului, în soluționarea conflictelor și în promovarea cooperării internaționale.

Neutralitatea menține pacea, consolidează încrederea, sporește prosperitatea economică și permite alocarea responsabilă a resurselor. Prin adoptarea neutralității, țara s-a poziționat ca un actor de principiu pe scena mondială, angajat să rezolve conflictele prin mijloace pașnice.

Experții consideră că este necesar să se schimbe modelul de neutralitate în Moldova și Elveția și caută oportunități de a-l consolida și de a promova neutralitatea ca model de pacificare.

Amintim că compania de cercetare, dezvoltare şi consultanţă politică ”Intellect Group” a prezentat pe 21 iunie 2023 cel mai recent sondaj republican cu privire la viața social-politică din Republica Moldova. Cercetarea a fost realizată în perioada 15 – 19 iunie 2023, în 83 de localități din 18 raioane, 6 municipii și autonomia Găgăuză.